Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi - Tp Huế
Điện thoại: (0234).282.4243
HotLine: 0234.3619.777
Email: tuyensinh@dhsphue.edu.vn
Website: http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn
Facebook: facebook.com/dhsphue

Form liên hệ


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS