Tin tức

DHS công bố điều kiện, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ĐH hệ chính quy 2019

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là 18.0 điểm. (02 ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc không có điểm sàn 18, mà có điều kiện riêng).

Các ngành còn lại thuộc hệ cử nhân (Hệ thống thông tin, Tâm lý học giáo dục, Vật lý tiên tiến...) của DHS có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 15.0 điểm.

Cụ thể như sau:

(trích từ nguồn: Đại học Huế)

Ghi chú:

- (*) là những tổ hợp môn mới của ngành.

- Điều kiện xét tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm là điểm các môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >=5.0.

- Các mức điểm nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.

- Đối với các ngành năng khiếu thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:

  • Ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc Trường Đại học Sư phạm, điều kiện xét tuyển là: Điểm môn văn hóa + (Điểm ưu tiên * 1/3)  (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải >= 6;
  • Ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm, điều kiện xét tuyển là: Tổng điểm 2 môn văn hóa + (Điểm ưu tiên * 2/3) (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải >= 12.


 

admin Update: 2019-07-23 3:43:57 PM, Theo: ĐH Huế

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?