Tin tức

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2018

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 03 phương thức:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Áp dụng cho tất cả các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu: Áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục Thể chất, ngành Kiến trúc thuộc Trường Đại học Khoa học, ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm và các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Áp dụng cho Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và một số ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm.

4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển.
- Đối với các ngành khác, HĐTS Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

5. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN TRONG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
- Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để tuyển sinh.
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018, HĐTS quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Đại học Huế.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem thêm Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Đại học Huế tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn).
- Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành thuộc các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ được HĐTS Đại học Huế công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 cho các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và HĐTS Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 cho các ngành còn lại.

6. CÁC THÔNG TIN KHÁC

6.1. Khoa Giáo dục Thể chất (chi tiết xem link)

6.2. Trường Đại học Ngoại ngữ (chi tiết xem link)

6.3. Trường Đại học Kinh tế (chi tiết xem link)

6.4. Trường Đại học Nông Lâm (chi tiết xem link)

6.5. Trường Đại học Nghệ thuật (chi tiết xem link)

6.6. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (chi tiết xem link)

6.7. Trường Đại học Khoa học (chi tiết xem link)

6.8. Trường Đại học Y Dược  (chi tiết xem link)

6.9. Trường Đại học Sư phạm

- Điều kiện xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm là xếp loại hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT). 
- Trong số chỉ tiêu của các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Sinh học, mỗi ngành có 30 chỉ tiêu đào tạo bằng Tiếng Anh.
- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định, gồm các nội dung: Hát tự chọn (hệ số 0.4), Đọc diễn cảm (hệ số 0.3), Kể chuyện theo tranh (hệ số 0.3). Điểm môn năng khiếu được tính theo công thức: A × 0.4 + B × 0.3 + C × 0.3 (A: điểm nội dung Hát tự chọn, B: điểm nội dung Đọc diễn cảm, C: điểm nội dung Kể chuyện theo tranh). Điểm môn năng khiếu có hệ số 1. Điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu >=5.0.
- Những ngành có quy định môn chính thì môn chính có hệ số 2 và điều kiện xét tuyển là điểm môn chính chưa nhân hệ số phải >=5.0.

Chi tiết thông báo, mẫu phiếu ĐKXT theo học bạ có thể xem ở các file đính kèm ...

File đính kèm:

TB_TS_DHH_2018_P1.pdf
TB_TS_DHH_2018_P2.pdf
Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba.pdf

 

admin Update: 2018-06-05 11:20:29 AM, Theo: Đại học Huế

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?