Tin tức

Các mốc thời gian Tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2018

Ngày 21/3/2018, Đại học Huế đã có thông báo 309/TB-ĐHH về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

 Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm.

 

 

20180322_155016_TB_tuyen_sinh_nang_khieu_2018_(1).pdf
20180322_155146_MAU_PHIEU_DKDT_NANGKHIEU.pdf
20180402_111038_TB_369_TB_DHH_TUYENTHANG.pdf
20180402_111743_TB_TS_DHH_2018_P2.pdf
20180402_112537_TB_TS_DHH_2018_P1.pdf

 

admin Update: 2018-06-05 11:51:27 AM, Theo: Đại học Huế

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?