Tin tức

Trường Đại học Sư phạm Huế công bố điểm trúng tuyển đợt I - 2018

TT

TÊN NGÀNH
(click để xem ds trúng tuyển từng ngành)

Mã Ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Thang điểm (không có hệ số)

Thang điểm
(có hệ số)

1

Sư phạm Toán học

7140209

1. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Toán, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(Môn chính: Toán, hệ số 2)

2

Sư phạm Tin học

7140210

1. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Toán, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(Môn chính: Toán, hệ số 2)

3

Sư phạm Vật lí

7140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

4

Sư phạm Hóa học

7140212

1. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Sinh học, Hóa học
(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

5

Sư phạm Sinh học

7140213

1. Toán, Sinh học, Hóa học
 (Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh
(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

6

Giáo dục Chính trị

7140205

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

17

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD

7

Sư phạm Ngữ văn

7140217

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí|
(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

 

22

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

8

Sư phạm Lịch sử

7140218

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

 

22

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

9

Sư phạm Địa lí

7140219

1. Toán, Sinh học, Hóa học

17

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

10

Tâm lý học giáo dục

7310403

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

17

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

11

Giáo dục Tiểu học

7140202

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

17

 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

12

Giáo dục Mầm non

7140201

1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

17

 

2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

13

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

7140208

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

17

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD

14

Vật lí tiên tiến (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

T140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

 

22

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

Lưu ý:

- Tổng 3 môn >= 17

- Môn chính >=5, hệ số 2

- Hạnh kiểm 03 năm đạt từ loại khá trở lên.

 

admin Update: 2018-08-07 10:21:38 AM, Theo: DHS

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?