Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
501192203423 Ngô Thi Tuyết Nhi01/06/200271402021Học bạ24.95
502206126008 Đỗ Thị Phương Thão18/05/200271402091Học bạ24.95
503192105907 Võ Nguyễn Diễm Quỳnh04/10/200271402011Học bạ24.95
504231354332 Ksor Hang27/02/200271402022Học bạ24.95
505197472250 Lê Thị Như Quỳnh02/12/200271402092Học bạ24.95
506206412486 Nguyễn Trần Phương Mai01/03/200271402091Học bạ24.95
507241847966 Nguyễn Danh Hùng21/02/200171402091Học bạ24.95
508044202000157 Trương Trung Hiếu07/06/20027140202TA2Học bạ24.95
509192203442 Lê Thị Quyền25/08/200271402021Học bạ24.95
510197464030 Hồ Thị Ánh Tuyết27/11/200273104031Học bạ24.95
511191921618 Phan Thị Ngọc Ánh16/02/200271402022Học bạ24.95
512192105560 Phạm Thị Xuân Lành01/02/200271402021Học bạ24.95
513201872745 Nguyễn Hoàng Anh Thư14/04/200271402121Học bạ24.95
514261468422 Nguyễn Thị Thanh Thảo12/03/200071402192Học bạ24.95
515184457532 Nguyễn Quỳnh Giang14/08/200271402012Học bạ24.9
516044302004475 Nguyễn Thị Giang21/01/200271402011Học bạ24.9
517197399036 Nguyễn Quang Vinh22/11/200271402091Học bạ24.9
518184449618 Ngô Thị Mỹ Duyên02/09/200271402172Học bạ24.9
519206342514 Đinh Thị Hà Nhi04/11/200271402124THPT24.9
520191999778 Nguyễn Thị Hoài Thanh01/02/200271402011THPT24.9
521192108071 Nguyễn Cửu Thảo Nguyên05/08/200271402021THPT24.9
522192134670 Bạch Thị Diệu My04/01/200271402123THPT24.85
523197389979 Nguyễn Khánh Trinh01/04/20027140209TA1THPT24.85
524191922439 Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh29/09/200271402112THPT24.85
525191921444 Mai Xuân Văn23/12/200271402101THPT24.85
526206376116 Nguyễn Huỳnh Yến Thảo15/04/200271402132THPT24.85
527197475279 Nguyễn Thị Thùy Mỵ15/10/200271402093THPT24.85
528192106563 Nguyễn Đình Bảo Nguyên16/02/200271402092THPT24.85
529231370554 Dương Nữ Khánh Huyền12/09/200271402093THPT24.85
530264508177 Phạm Kiều Mỹ Huyền16/03/200173104031Học bạ24.85
531191920341 Trần Quí Vân Nguyên01/03/200271402171Học bạ24.85
532044302003570 Nguyễn Thị Thanh Thúy12/10/200271402021Học bạ24.85
533233361817 Lương Thị Thùy Dung18/12/200271402021Học bạ24.85
534245416209 Nguyễn Phạm Linh Nhi21/03/200271402021Học bạ24.85
535192201842 Mai Thị Cẩm Thanh15/03/200271402191Học bạ24.85
536192108673 Võ Thị Khánh Thư07/07/200271402021Học bạ24.85
537044302000732 Phạm Yến My12/07/200271402091Học bạ24.85
538197475279 Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ15/10/200271402092Học bạ24.85
539191922456 Nguyễn Khánh Uyên06/08/200271402122THPT24.8
540184459792 Hoàng Thị Kim Oanh20/11/200271402011THPT24.8
541192105907 Võ Nguyễn Diễm Quỳnh04/10/200271402011THPT24.8
542038302004294 Lê Thị Thu09/01/200271402091Học bạ24.8
543201823696 Lê Đức Hà Giang15/03/200271402131Học bạ24.8
544201862860 Trần Thị Thảo Nguyên16/02/200271402021Học bạ24.8
545197406304 Nguyễn Thị Tú Trinh07/08/200271402181Học bạ24.8
546321631868 Nguyễn Thị Minh Trang17/01/200271402041Học bạ24.8
547233320816 Phạm Thị Thu Hiền08/10/200271402091Học bạ24.75
548201887259 Nguyễn Thị Thùy Trang17/01/200271402122Học bạ24.75
549184426473 Nguyễn Thị Trang Nhung15/10/200171402021Học bạ24.75
550184400039 Phan Ngọc Ánh16/08/200271402021Học bạ24.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS