Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1151191922363 Lê Văn Quốc Đông27/10/200271402171THPT22.5
1152191923900 Dương Nữ Bình Nhi11/05/200271402171THPT22.5
1153184432690 Võ Thị Xanh02/04/200271402011THPT22.45
1154212429014 Đinh Thị Nữ10/12/200271402012THPT22.45
1155191915209 Đoàn Quang Minh29/01/200171402211Học bạ22.45
1156044302001275 Đinh Cao Quỳnh Trang18/10/200273104032Học bạ22.45
1157206124756 Nguyễn Thị Hồng Yến30/09/200273104031Học bạ22.45
1158044202001164 Đinh Đức Thắng30/08/200273104034Học bạ22.45
1159044302006175 Nguyễn Thị Phương Thảo03/11/200271402022THPT22.45
1160044302004433 Nguyễn Huyền Trang27/03/200271402021THPT22.45
1161206214202 Nguyễn Thị Minh Phước08/12/200271402132THPT22.4
1162192032463 Phan Thị Thu Hiền09/03/200271402121THPT22.4
1163197437392 Lê Thị Hồng Nhung02/06/200271402091THPT22.4
1164187947142 Nguyễn Thị Khuyên24/10/200273104031Học bạ22.4
1165044302002681 Đặng Thị Vân Anh28/11/200271402011Học bạ22.4
1166197461984 Trần Quý Nhi01/06/200271402011THPT22.4
1167191999298 Đặng Thúy Như05/06/200271402011THPT22.4
1168191912682 Trần Thị Kim Ngân04/01/199973104032Học bạ22.35
1169261548039 Diệp Duyên Khánh30/08/200273104031Học bạ22.35
1170184427253 Đậu Thị Yến30/06/200271402094THPT22.35
1171044302005373 Trần Thị Phương Hiền20/09/200271402122THPT22.35
1172191922216 Võ Thị Mỹ Trâm19/07/200271402122THPT22.3
1173042302000142 Nguyễn Kiều Vy18/12/200271402095THPT22.3
1174187754771 Nguyễn Thị Đạt24/12/199873104032Học bạ22.3
1175197455771 Trần Thị Thương14/06/200273104031Học bạ22.3
1176192037662 Nguyễn Thị Diễm Thư24/10/200271402011THPT22.3
1177187835911 Trần Phan Trâm Anh20/08/200271402011THPT22.25
1178044302004766 Trần Thị Huyền10/01/200271402011THPT22.25
1179197462446 Nguyễn Thị Giang19/10/200271402011THPT22.25
1180197463767 Ngô Thị Thu Thảo19/05/200271402011THPT22.25
1181187916931 Hoàng Thị Tú Anh14/01/200271402052THPT22.25
1182192078706 Ma Thị Nữ12/08/200271402051THPT22.25
1183044302005439 Đinh Thị Trà Ly07/03/200271402021THPT22.25
1184188026030 Nguyễn Duy Đức25/08/200271402081THPT22.25
1185044202002539 Trần Xuân Nam22/10/200271402042THPT22.25
1186382044357 Huỳnh Kim Hiếu14/07/200271402041THPT22.25
1187201870303 Trần Thị Kim Tuyến11/11/200271402021THPT22.25
1188187763726 Lê Thị Lan Hương12/09/200271402021THPT22.25
1189187840763 Vi Thị Hồng Giao06/09/200271402021THPT22.25
1190187837464 Lô Thị Hà Phương09/05/200271402022THPT22.25
1191187917974 Bùi Thị Hạnh27/11/200271402021THPT22.25
1192184470018 Hồ Thị Mai Hoa24/09/200271402021THPT22.25
1193184451561 Đặng Thúy Hằng08/02/200271402022THPT22.25
1194184445310 Dương Thị Mai Linh15/04/200271402022THPT22.25
1195197437394 Hồ Thị Lan20/06/200271402021THPT22.25
1196044302002140 Lê Ngọc Hân Nhi22/11/200271402021THPT22.25
1197197396434 Nguyễn Thị Kim Chi24/12/200271402021THPT22.25
1198197471981 Lương Thị Phương Nhi19/09/200271402021THPT22.25
1199191923458 Châu Thị Phước Cầm13/02/200271402021THPT22.25
1200191933457 Ngô Mai Hoàng Thu20/09/200271402021THPT22.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS