Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
101192105403 Lê Ngọc Thanh Hương28/04/200271402021THPT27
102192142883 Cao Ngọc Tài20/04/200271402211THPT27
103044201003199 Đỗ Quang Lâm15/01/200171402182THPT27
104191919902 Dương Thi Cử28/01/200271402181THPT27
105044302002762 Lê Thị Ngọc Lan27/10/200271402181Học bạ26.95
106192203363 Hồ Quang Vinh12/05/200271402082Học bạ26.95
107042302000142 Nguyễn Kiều Vy18/12/200271402091Học bạ26.9
10804420200376 Lê Anh Tiến19/05/200271402091Học bạ26.9
109192076131 Lê Thị Trâm Anh09/09/200273104031Học bạ26.9
110036302005694 Phạm Khánh Chi15/12/200271402021Học bạ26.9
111191975366 Lê Nhân Đức01/09/200271402091Học bạ26.85
112192218919 Nguyễn Trần Thảo Nhi22/01/200271402091Học bạ26.85
113192204118 Phan Hồ Thanh Tuyền14/07/200271402023Học bạ26.85
114191919701 Phạm Bá Ngọc Hưng08/08/200271402091Học bạ26.85
115225940439 Đỗ Ngọc Thoại Vi06/01/20027140212TA1Học bạ26.85
116044302002044 Phạm Trúc Lâm08/03/200271402091THPT26.85
117197408668 Trần Thảo Ngân19/08/200271402211Học bạ26.8
118184458717 Võ Thị Hồng Ngân20/09/200271402171Học bạ26.78
119187667803 Lô Thùy Linh12/01/200271402021THPT26.75
120184471047 Nguyễn Thị Bằng Tâm26/06/200271402021THPT26.75
121197396454 Hồ Thị Hồng Duyên11/08/200271402021THPT26.75
122197474500 Hồ Thị Nga02/05/200271402022THPT26.75
123197472885 Đinh Thị Hồng Nhung19/02/200271402021THPT26.75
124192106940 Phạm Thị Thu Hằng17/04/200271402021THPT26.75
125231447850 Nguyễn Thị Hoài Thương23/08/200271402021THPT26.75
126044302006066 Trần Thị Minh Tâm14/10/200271402011THPT26.75
127044301003193 Mai Thị Lệ Hằng23/05/200171402011THPT26.75
128197423610 Hồ Thị Huyền25/01/200071402011THPT26.75
129184462093 Trần Thị Hồng Nhung28/05/200271402021THPT26.75
130197424239 Lê Thị Luyến05/07/200271402021Học bạ26.75
131192218428 A Viết Thị Xuân01/11/220071402021Học bạ26.75
132191921805 Võ Bá Tùng23/05/20027140209TA1Học bạ26.75
133192203442 Lê Thị Quyền25/08/200271402021Học bạ26.75
134192210063 Trần Thị Cẩm Nhung16/09/200271402093Học bạ26.75
135044302001267 Trần Hoài Thương14/05/202071402091Học bạ26.75
136187782785 Lộc Thị Thúy15/09/200271402041THPT26.75
137187849455 Nguyễn Thị Huyền Trang21/10/200271402171THPT26.75
138191921632 Trịnh Nguyễn Thùy Linh02/09/200271402171THPT26.75
139241901161 H' Lora Niê22/02/200271402171THPT26.75
140231409010 Hoàng Trần Cao Sơn01/11/200271402211THPT26.75
141233345775 Y Thập14/08/200271402191THPT26.75
142197454741 Trần Ngọc15/10/200271402121THPT26.7
143044302005181 Nguyễn Ngọc Trang28/01/200271402011THPT26.7
144191923180 Nguyễn Thị Việt Trâm22/07/200271402091Học bạ26.65
145184458269 Nguyễn Văn Minh Quang01/01/200271402131Học bạ26.65
146192106940 Phạm Thị Thu Hằng17/04/200271402021Học bạ26.65
147206414694 Phạm Thị Ngọc Mỹ30/08/200271402171Học bạ26.63
148201835012 Phạm Nguyễn Phương Nhi12/02/200271402121Học bạ26.6
149191919103 Nguyễn Thanh Trâm11/11/200271402121Học bạ26.6
150044302006175 Nguyễn Thị Phương Thảo03/11/200271402021Học bạ26.6

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS