Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1233324389 Y Thiêk25/09/20027140209TA1Học bạ28.95
2187912179 Võ Thị Minh Hằng29/07/20027140209TA1Học bạ28.45
3197481837 Nguyễn Khánh Phương04/01/20027140209TA1Học bạ28.4
4225691198 Trần Quyết Thắng05/02/20027140209TA1Học bạ27.85
5233324389 Y Thiêk25/09/20027140209TA1THPT27.05
6191921805 Võ Bá Tùng23/05/20027140209TA1Học bạ26.75
7206394773 Nguyễn Thảo Nguyên20/03/20027140209TA1Học bạ26.55
8233317972 Phan Bảo Anh13/09/20027140209TA1Học bạ26.55
9321620786 Lê Thanh Hải15/12/20017140209TA1Học bạ26.3
10233354258 Trần Thị Ngọc Phương05/02/20027140209TA1Học bạ26.15
11191924180 Nguyễn Đoàn Vân Quỳnh19/01/20027140209TA1Học bạ25.95
12212893179 Trần Nhật Minh17/01/20027140209TA1Học bạ25.85
13197389979 Nguyễn Khánh Trinh01/04/20027140209TA1THPT24.85
14221496611 Võ Thị Thanh Ngân31/08/20017140209TA6THPT24
15191924015 Nguyễn Thị Thu Hằng16/12/20027140209TA2THPT23.6
16197387706 Đoàn Hạnh Nguyên14/08/20027140209TA1THPT23.5
17192204879 Hồ Văn Đôi22/10/20027140209TA1THPT19.4
18264530361 Trần Văn Trí10/06/20017140209TA1Tuyển thẳngThành tích

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS