Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1225940439 Đỗ Ngọc Thoại Vi06/01/20027140212TA1Học bạ26.85
2192185332 Hoàng Phương21/11/20027140212TA1Học bạ26.25
3187922694 Nguyễn Minh Thúy10/01/20027140212TA1Học bạ26.15
4191916916 Lê Nguyễn Nhật Minh30/08/20017140212TA3THPT24.4
5201872276 Lê Thị Quỳnh Nhi01/01/20027140212TA1THPT23.45

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS