TUYẾN SINH CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ LIÊN KẾT VỚI TRUNG TÂM INSA VAL DE LOIRE VÀ INSA TOULOUSE – CỘNG HÒA PHÁP NĂM 2017