TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC WINONA STATE - HOA KỲ NĂM 2017