Giới thiệu các ngành học

Sư phạm Ngữ văn


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
20171501. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)