Giới thiệu các ngành học

Sư phạm Lịch sử

Khung chương trình đào tạo: http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_010403/20170719075904_dcct-602.pdf

Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử: https://www.youtube.com/watch?v=OIlIuOr6ZdY&feature=youtu.be


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
2017731. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)