Giới thiệu các ngành học

Sư phạm Địa lí

Khung chương trình đào tạo: http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_010403/20170719075911_dcct-603.pdf

Lịch sử 60 xây dựng và phát triển Khoa Địa lý: https://youtu.be/-AE8n6ifnEo


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
2017931. Toán, Sinh học, Hóa học
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí