Giới thiệu các ngành học

Giáo dục Quốc phòng – An ninh


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
2017281. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*)
3. Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân (*)