Giới thiệu các ngành học

Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

Chương trình và hoạt động đào tạo: http://www.dhsphue.edu.vn/cd_cmp.aspx?cd=7702&id=0


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
2017301. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)