Giới thiệu các ngành học

Sư phạm Hóa học

Khung chương trình đào tạo: http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_010403/20170719075841_dcct-201.pdf


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
20171141. Toán, Vật lí, Hóa học
(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)
2. Toán, Sinh học, Hóa học
(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)