Giới thiệu các ngành học

Sư phạm Sinh học


Chỉ tiêu tuyển sinh các năm

NămChỉ tiêuTổ hợp môn thi
2017851. Toán, Sinh học, Hóa học
(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)