CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP A02

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Toán học

Mã Ngành: 7140209
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
245
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140209TA
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS