CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D07

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Toán học

Mã Ngành: 7140209
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
63
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Hóa học

Mã Ngành: 7140212
Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp

Mã Ngành: INSA
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D24, D29
Chỉ tiêu tuyển:
25
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Sư phạm Toán học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140209TA
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
0
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Sư phạm Hóa học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140212TA
Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
0
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

6. Sư phạm Vật lý (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140211TA
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
0
(Có 6 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS