CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D14

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Lịch sử

Mã Ngành: 7140218
Mã tổ hợp: C00, C19, D14, D78
Chỉ tiêu tuyển:
100
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS