CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D15

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Địa lí

Mã Ngành: 7140219
Mã tổ hợp: A09, C00, C20, D15
Chỉ tiêu tuyển:
60
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS