CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D78

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Lịch sử

Mã Ngành: 7140218
Mã tổ hợp: C00, C19, D14, D78
Chỉ tiêu tuyển:
100
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Lịch sử-Địa lý

Mã Ngành: 7140249
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D78
Chỉ tiêu tuyển:
245
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS