CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP N01

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Âm nhạc

Mã Ngành: 7140221
Mã tổ hợp: N00, N01
Chỉ tiêu tuyển:
50
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS