Cao học

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2021 - 2022

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 15/5/2014, nhằm tạo điều kiện tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có nhu cầu đăng ký dự thi cao học ngành Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức ngành Quản lý giáo dục năm học 2021-2022.

Download link để xem chi tiết (Công văn số 1624/KH-ĐHSP)

tuvanhotro Update: 2021-08-06 10:51:54 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS