Cao học

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022

I. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 01/10/2022

II. Lịch xét tuyển : Bắt đầu từ ngày 10/10/2022 (cấp sơ tuyển Trường), ngày 17/10/2022 (Cấp xét tuyển Đại học Huế)

III. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển:

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sư phạm; 34 Lê Lợi, TP Huế;

ĐT: 0234.3824234 - 0234.3898746

Cơ sở 2: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế. Trong
đó cần ghi rõ ngành, đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, người dự tuyển tự
do...), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi
loại tốt nghiệp.

3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

4Các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp có thẩm quyền. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách dự thi chính thức.

5. Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lí nhân sự nơi người dự tuyển đang làm việc hoặc
chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

6. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí nhân sự đối với những
người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa hoặc phòng
khám tương đương cấp Huyện trở lên.

8. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao

động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

9. Bản photocopy các bài báo nghiên cứu khoa học (nếu có).

10. Bản photocopy các bằng khen, giấy khen (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ ngành và

đơn vị đăng ký dự tuyển, họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

 

TẢI VỀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN (download)

KẾ HOẠCH TUYÊN SINH ĐỢT 2 NĂM 2022

 

tuvanhotro Update: 2022-09-06 2:59:42 PM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS