Cao học

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC

Kết quả tuyển sinh cao học:

1. Năm 2019:

- Đợt 1 năm 2019 : FIle download

- Đợt 2 năm 2019: Download

2. Năm 2020:

 - Đợt 1 năm 2020 : FIle download

 - Đợt 2 năm 2020 : FIle download, FIle download 2

3 Năm 2021:

 - Đợt 1 năm 2021 : File Download

 - Đợt 2 năm 2021 :

tuvanhotro Update: 2021-08-06 11:24:38 AM, Theo: tuvanhotro


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS