Tin tức

Thông báo xét tuyển thẳng,ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Đại học Huế thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:

A. CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHÍ

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:

- Đại học Huế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành.

- Trường Đại học Y Dược: Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.

- Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp các giải thí sinh đạt được trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc tế; cấp quốc gia và một số tiêu chí phụ được quy định cụ thể cho từng đơn vị đào tạo.

- Thứ tự ưu tiên phương thức: Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển.

 - Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần (Phụ lục 5).

B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2022

I. Xét tuyển thẳng

1. Thí sinh là đối tượng được quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

* Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào ngành Sư phạm Âm nhạc.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào ngành Sư phạm Công nghệ.

2. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, thí sinh là người khiếm thị có khả năng theo học và đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo: Căn cứ nguyện vọng của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo, HĐTS xem xét, quyết định nhận vào học các ngành học tại các đơn vị thành viên của Đại học Huế nếu đạt điều kiện kết quả trung bình cộng học tập 3 năm THPT đạt 6,5 điểm trở lên.

3. Thí sinh là người nước ngoài: Căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ) của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo; có đủ khả năng về tài chính để học tập, nghiên cứu và sinh hoạt; có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐ; HĐTS xem xét, quyết định nhận vào học tại các đơn vị thành viên của Đại học Huế

4. Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: HĐTS xem xét, quyết định nhận vào học nếu đáp ứng được điều kiện tương ứng với ngành đào tạo, cụ thể:

 

TT

Trường

Ngành đào tạo

Điều kiện xét tuyển

1

Trường Đại học Sư phạm

Tất cả các ngành đào tạo đại học (trừ các ngành: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc)

- Học lực 3 năm học lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên;

- Hạnh kiểm năm học lớp 12 đạt loại khá trở lên.

 

Những thí sinh được xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học theo chương trình dự bị đại học trước khi vào học chính thức theo trường, ngành đăng ký xét tuyển.

II. Ưu tiên xét tuyển:

Đại học Huế ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng được quy định tại khoản 5 điều 8 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải.

*Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:

+ Thí sinh đoạt một trong các giải vàng, bạc, đồng (hoặc các giải thưởng tương đương) trong các cuộc thi nghệ thuật cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương) trở lên, đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non.

+ Thí sinh đoạt một trong các giải vàng, bạc, đồng (hoặc các giải thưởng tương đương) trong các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương) trở lên, đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên được ưu tiên xét tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc.

III. Một số thông tin cần lưu ý

- Thí sinh xét tuyển vào ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm yêu cầu thí sinh không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; Hạnh kiểm của năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ).

C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

I. Hồ sơ

1. Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo mục B.I.1; ưu tiên xét tuyển theo mục B.II.1 của thông báo:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 1).

- Bản photocopy một trong các loại: Quyết định, bằng khen, giấy chứng nhận đoạt giải.

- Bản photocopy: học bạ 3 năm học THPT, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên chứng nhận (đối với thí sinh xét tuyển thẳng vào Khoa Giáo dục Thể chất).

 2. Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo mục B.I.2 của thông báo:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3).

- Bản photocopy: Giấy xác nhận thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng, thí sinh là người khiếm thị do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; Học bạ 3 năm học THPT.

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên chứng nhận.

3. Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo mục BI.3 của thông báo:

 Phiếu đăng ký và danh mục hồ sơ (Phụ lục 4)

4. Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo mục BI.4 của thông báo

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2)

- Bản photocopy: Học bạ 3 năm học THPT; Giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và sổ hộ khẩu thường trú.

Những hồ sơ đăng ký xét tuyển không đúng quy định nói trên xem như không hợp lệ.

II. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ 1 nguyện vọng

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

1. Thời gian: Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2022 5

2. Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh chuyển phát nhanh (EMS) qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện).

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: Dự kiến trước 17h00 ngày 21/7/2022 Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 02343.828493, 0234.3898983. Cổng thông tin tuyển sinh Đại học Huế: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn; Fanpage: http:/facebook/tuyensinhdaihochue ./.

*LƯU Ý: Thí sinh xem phụ lục tại File đính kèm

phu_luc_4_tbtt.pdf

 phu_luc_5_tbtt.pdf

admin Update: 2022-07-04 9:41:29 AM, Theo: Đại học Huế


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS