DHS

Các Phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2024

- Phương thức 1 (mã 200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp Trung học phổ thông (điểm học bạ);
- Phương thức 2 (mã 100): Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT);
- Phương thức 3 (mã 405, 406): Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành có môn thi năng khiếu);
- Phương thức 4 (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Phương thức 5 (mã 303): Xét tuyển theo phương thức riêng của Đại học Huế;
- Phương thức 6 (mã 404): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (các môn văn hoá) của các Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

webmaster Update: 2024-04-16 9:55:09 AM, Theo: Tư vấn tuyển sinh Trường


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS