CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D29

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp

Mã Ngành: INSA
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D24, D29
Chỉ tiêu tuyển:
32
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS