Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

105133007710 NGUYỄN HỒNG NHẬT PHƯƠNG16/10/20037140217123.55
105230007307 NGUYỄN NGỌC THẢO NHƯ21/06/20037140212323.55
105333001682 HỒ THỊ TRÂM01/01/20037140212123.5
105440017275 NGUYỄN MỸ TUỆ09/02/20037140212323.5
105552003900 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO22/10/20037140212223.5
105604003153 TRẦN LÊ THANH THÁI22/03/20037140209TA123.5
105729010888 HỒ VIẾT PHƯƠNG13/12/20027140208123.5
105833004163 HỒ VĂN03/04/20027140208123.5
105930001642 TRẦN THẢO CHI13/05/20037140217123.5
106030005014 PHAN THỊ KHÁNH LY11/02/20037140217323.5
106131000338 CAO THỊ YẾN NHI04/02/20037140217123.5
106231009742 NGUYỄN THỊ DIỆU VY06/09/20037140217123.5
106332006805 LÊ THỊ NGỌC NHI25/10/20037140217223.5
106433003309 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH19/07/20027140217523.5
106533007014 NGUYỄN THỊ THANH THẢO06/06/20037140217123.5
106633007515 ĐỖ THỊ THÙY DUNG18/07/20037140217123.5
106736000517 Y TRINH11/01/20037140217123.5
106836001411 Y HỒNG NHI20/09/20037140217123.5
106945005434 QUẢNG NỮ PHƯƠNG QUỲNH22/03/20037140217823.5
107063003065 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ14/12/20037140217323.5
107130000840 VƯƠNG THỊ HUỆ13/10/20037140209123.5
107232003649 TRẦN THỊ THÙY TRANG14/08/20037140209723.5
107333004576 NGUYỄN VÕ HOÀNG NHẬT10/10/20037140209123.5
107433007394 ĐOÀN NỮ ANH THƯ28/10/20037140209323.5
107533008279 VÕ THỊ THU HIỀN23/03/20037140209123.5
107633008609 ĐOÀN XUÂN ĐIỀN15/06/20037140209223.5
107735010825 NGUYỄN THỊ THANH ĐỒNG28/06/20037140209323.5
107830007728 HỒ THỊ KHÁNH LINH23/03/20037140201123.5
107930010748 TRẦN THỊ MỸ LINH20/04/20027140201123.5
108032003130 HỒ THỊ ÁI NHI09/11/20037140201123.5
108132004586 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH21/03/20037140201223.5
108232006765 HÀ THỊ MỸ NGỌC08/10/20037140201123.5
108333003769 LÊ UYỂN NHI09/12/20037140201123.5
108433010052 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG07/12/20037140201123.5
108536003147 Y HOÀI18/03/20037140201123.5
108623009069 BÙI THỊ KIM TUYẾN30/03/20037140204123.5
108729013031 NGUYỄN NGỌC THÚY11/08/20037140204123.5
108830002165 NGUYỄN THỊ HẢI22/08/20037140204123.5
108930009792 NGUYỄN HUYỀN TRANG29/10/20037140204123.5
109032004239 HOÀNG QUANG DŨNG30/11/20037140204223.5
109136000117 Y-08/11/20037140204123.5
109204004701 TRẦN QUANG LĨNH01/12/20037140202123.5
109325001608 VŨ LÊ NGÂN24/12/20037140202423.5
109428036990 ĐINH THỊ MINH DƯƠNG10/09/20037140202223.5
109528037036 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG22/02/20037140202623.5
109628039377 LÊ THỊ HƯƠNG16/01/20047140202223.5
109729013096 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH09/07/20037140202323.5
109829014371 THÁI THỊ THU THỦY20/11/20037140202223.5
109930000376 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA30/09/20037140202123.5
110030000646 HOÀNG THẢO VÂN13/11/20037140202223.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS