Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

115130013009 LÊ THỊ HỒNG DUYÊN13/08/20037140202123.4
115233004265 TÔN NỮ BẢO CHÂU22/08/20037140202223.4
115333007626 CHÂU THỊ MẾN16/02/20037140202123.4
115433010933 NGÔ LÊ KHÁNH LAM21/03/20037140202123.4
115504007780 LÊ HOÀNG BẢO TRÂN11/09/20037140212223.4
115604008124 NGUYỄN NGỌC HỒNG NHUNG24/07/20037140209123.4
115730000609 NGUYỄN LÊ ANH TRINH19/10/20037140209623.4
115830009041 NGUYỄN VĂN QUÝ15/01/20037140209223.4
115931001813 NGUYỄN PHAN NHẬT HOÀNG26/02/20027140209623.4
116032006443 NGUYỄN MINH HUY01/09/20037140209523.4
116132007384 NGUYỄN NHẬT MINH10/04/20037140209223.4
116233007514 LÊ THỊ THU DIỄN06/03/20037140209123.4
116334009683 BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG09/11/20037140209123.4
116436002514 VÕ THỊ HỒNG ÁNH05/03/20037140209123.4
116563001540 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN05/04/20037140209723.4
116629008447 TRƯƠNG NGỌC HÂN16/01/20037140212223.4
116733010687 DƯƠNG VŨ TRÀ MY12/04/20037140212123.35
116833007751 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG TÂM16/09/20037140212TA123.35
116928036917 NGUYỄN HOÀNG ANH16/06/20007140209423.35
117030011291 TRƯƠNG MỸ HOA12/12/20037140209823.35
117130012981 LÊ THÁI HUYỀN DIỆU04/12/20037140209423.35
117233011577 BẠCH THỊ QUỲNH ANH02/05/20037140209423.35
117333011183 NGUYỄN THỊ NGỌC12/06/20037140201323.35
117436002417 Y - THÙY TRANG09/04/20037140201123.35
117538011876 SIU H' NGHIÊN14/04/20037140201123.35
117639003279 DƯƠNG MAI UYÊN17/12/20037140209TA123.35
117704006567 LÊ TRẦN VÂN ANH20/11/20037140202623.35
117830016665 NGUYỄN THỊ THU TRÀ16/01/20037140202123.35
117963000850 H' GIM06/11/20027140202123.33
118028005130 LÊ THƯƠNG HUYỀN04/03/20037140202323.3
118129015503 PHAN THỊ THANH14/02/20037140202123.3
118229019418 TRƯƠNG THỊ TRÚC17/10/20037140202123.3
118329029835 TRẦN THỊ KIỀU10/11/20037140202323.3
118434003187 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH16/11/20037140202123.3
118535006831 NGUYỄN MINH HIẾU25/12/20037140202223.3
118628034572 LÊ THỊ HỒNG13/09/20037140209523.3
118731002205 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG12/11/20037140209323.3
118833000733 NGUYỄN THỊ BẢO NHÂN20/10/20037140247123.3
118933003564 TÔN NỮ DUYÊN KHÁNH02/09/20037310403123.3
119030016105 VÕ QUỐC TÙNG27/01/20037310403123.25
119133007359 LÊ NGỌC SƯƠNG12/11/20037140213323.25
119231003064 NGUYỄN VĂN HOÀI25/02/20037140218123.25
119344000594 PHẠM THỊ MỸ HUYỀN22/11/20027140218323.25
119430000650 LÊ TƯỜNG VI21/07/20037140219523.25
119530006526 DƯƠNG THỊ HOÀI20/06/20027140219223.25
119633003922 NGUYỄN VĂN TÂM12/06/20037140219123.25
119733013111 HỒ VĂN NHỚ15/05/20037140219323.25
119830016904 TRẦN THỊ YẾN NHI18/11/20037140209123.25
119933007225 HỒ THỊ NHẬT LINH13/12/20037140209123.25
120034003995 PHAN TÁ TẤN LỰC14/07/20037140209523.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS