Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

185134001560 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý30/08/20037140202222.15
185238013820 LÊ THÙY DIỄM27/11/20037140202222.15
185347010890 TRẦN THỊ HÀ VY04/09/20037140202322.15
185429015691 PHẠM THỊ DUNG26/04/20037140217422.15
185533011107 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM22/04/20037140217222.15
185602030523 NGUYỄN VĂN QUANG06/03/20037140209222.15
185729009234 HOÀNG THỊ THƠ15/05/20037140209122.15
185834011937 LÊ NHƯ NGỌC10/07/20037140209122.15
185938007402 TỐNG KHÁNH LINH19/01/20037140209122.15
186033003763 HỒ THỊ THU NHI15/11/20037140201122.15
186104009342 LÊ THỊ TUYẾT NHI29/06/20037140209222.1
186230016130 KIỀU THỊ HOÀNG YẾN14/12/20017140209222.1
186332007743 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH12/11/20037140209222.1
186434008851 NGUYỄN NGỌC NHI30/10/20037140209122.1
186528035557 NGUYỄN THỊ THANH AN01/05/20037140217322.1
186630013239 VÕ MAI LINH08/06/20037140217222.1
186704005729 NGUYỄN UYÊN VY05/08/20037140212422.1
186832003332 BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY18/09/20037140212222.1
186930002239 NGUYỄN TRẦN LÂM OANH15/08/20037140202TA122.1
187030013708 LÊ MỸ DUYÊN05/11/20037140202TA722.1
187133003113 DƯƠNG THỊ NHƯ Ý11/10/20037140202TA222.1
187202027314 PHẠM THANH HUYỀN08/10/20037140202322.1
187304009540 NGUYỄN LÊ HỒNG HOA13/09/20037140202222.1
187430006637 ĐẶNG THỊ LY NA07/10/20037140202422.1
187530016698 NGUYỄN THỊ CẨM18/03/20037140202222.1
187631011498 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN24/02/20037140202122.1
187734012633 LÊ THỊ THU HỒNG01/01/20037140202222.1
187842008876 PHẠM THỊ QUỲNH ANH01/10/20037140202522.1
187938013123 BLẼNG25/04/20037140205122.08
188033009110 ĐOÀN TRẦN NHƯ NGỌC09/07/20037140201122.08
188132004077 HOÀNG THỊ KIM NGỌC18/11/20037140201122.05
188233001409 NGUYỄN THỊ LINH12/05/20037140201122.05
188301086718 LÊ THỊ NHƯ PHƯƠNG23/07/20037140209422.05
188430001357 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ24/02/20037140209122.05
188531010487 HOÀNG TẤN ANH20/05/20037140209222.05
188632000050 TRẦN THỊ NGUYỆT ANH01/03/20037140209122.05
188734001392 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN06/10/20037140209322.05
188834011991 HUỲNH VĂN PHÚ15/03/20027140209322.05
188933013024 TRƯƠNG NGUYỄN TRUNG HIẾU22/11/20027140212222.05
189004001419 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN15/10/20037140217222.05
189133000537 LÊ THỊ THANH TUYỀN27/04/20037140217222.05
189225020908 NGUYỄN HUYỀN TRANG14/12/20037140202322.05
189328020661 VŨ THỊ KIM NGÂN18/08/20037140202322.05
189430001553 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG10/02/20037140202222.05
189530002216 VÕ THỊ THANH NHÀN01/09/20037140202522.05
189631004899 HỒ THỊ MỸ HẬU14/04/20037140202122.05
189732004579 TRẦN THỊ DIỂM HƯƠNG15/12/20037140202122.05
189845003361 NGUYỄN ĐẶNG MAI LINH18/12/20037140202422.05
189932004092 LÊ VĂN NHẬT09/02/20037140210222.05
190031001259 NGUYỄN THỊ THU HIỀN20/07/20037140249222

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS