Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

290133006436 NGUYỄN THỊ MAI LINH28/08/20037310403119
290232008005 HỒ THỊ NGA24/11/20007140204219
290336003259 A NỈNH26/03/20037140208219
290447006642 TRẦN THỊ LINH11/03/20037140208119
290532007971 HỒ THỊ HẰNG07/01/20037140205219
290634013219 CHÂU THỊ NHƯ Ý10/03/20037140211519
290735008683 TRẦN THỊ THỦY TIÊN01/01/20037310403218.75
290833005894 TRƯƠNG MINH HOÀNG30/01/20027310403118.5
290930008287 NGUYỄN QUỐC KHÁNH08/11/20027310403118.25
291032002157 NGUYỄN THÀNH ĐẠT21/12/20027310403218.25
291133004713 HỒ VĂN SÁNG11/01/20037310403118.25
291233008780 NGUYỄN THÀNH QUÂN02/02/20017310403218.25
291333006588 PHẠM KHÁNH QUỲNH25/06/20037310403418
291425004941 MAI TRẦN PHƯƠNG THẢO22/12/20037310403117.75
291533009301 HUỲNH VĂN TRUYỀN23/03/20037480104117.7
291633004303 NGUYỄN XUÂN ĐẠT01/11/20017310403117.25
291704005383 ĐỖ THỊ KIỀU12/08/20037310403216.5
291833002767 HỒ THỊ NHƯ Ý26/01/20027310403116.5
291930009468 HOÀNG THỊ AN THUYÊN30/07/20037310403116.25
292033012858 HỒ THỊ NGA17/03/20037310403116.25
292128013022 BÙI VIỆT ANH19/01/20037310403216.15
292233002906 HOÀNG THỊ HÀ MY17/01/20037310403215.85
292336001762 LÊ THỊ HOÀI LINH29/01/2003T140211315.65
292431009405 TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN31/05/20037310403115.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS