CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D15

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Địa lý

Mã Ngành: 7140219
Mã tổ hợp: C00, C20, D15, D78
Chỉ tiêu tuyển:
80
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS