DHS

Cơ hội việc làm cao

Những năm qua, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên DHS khá cao (Trung bình trên 90%, 98% đối với ngành GDMN). Sinh viên DHS với kiến thức được trang bị toàn diện, có thể tìm kiếm việc làm ngoài ngành và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học tiếp 27 ngành đào tạo Thạc sĩ của Trường và Thạc sỹ theo chương trình liên kết giữa Trường và Đại học Chiao Tung (Đài Loan)

 

admin Update: 2024-05-09 4:01:30 PM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS