DHS

Cơ hội việc làm cao

- Những năm qua, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế khá cao (Trung bình khoảng trên 70%, 93% đối với ngành GDMN).

- Sinh viên Trường với kiến thức được trang bị toàn diện, có thể tìm kiếm việc làm ngoài ngành và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

 

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học tiếp 27 ngành đào tạo Thạc sĩ của Trường và Thạc sỹ theo chương trình liên kết giữa Trường và Đại học Chiao Tung (Đài Loan)

admin Update: 2020-03-05 8:31:22 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS