Thông tin Tuyển sinh Đại học chính qui 2019

Các ngành DHS đang tuyển sinh 2019

I. HỆ SƯ PHẠM

Miễn học phí
TT Tên ngành
(Mã ngành)
Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
dự kiến
Các PTXT
1 Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140209 )
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 130 Xét KQ thi THPT Quốc gia
2 Sư phạm Tin học; Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140210 )
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 90 Xét KQ thi THPT Quốc gia
3 Sư phạm Vật lý
(7140211 )
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 95 Xét KQ thi THPT Quốc gia
4 Sư phạm Hóa học; Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140212 )
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. B00: Toán, Sinh học, Hóa học
3. D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)
 95 Xét KQ thi THPT Quốc gia
5 Sư phạm Sinh học; Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140213 )
1. B00: Toán, Sinh học, Hóa học
2. D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh (*)
 95 Xét KQ thi THPT Quốc gia
6 Giáo dục Chính trị
(7140205 )
1. C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. C20: Văn, Địa lí, GDCD (*)
 80 Xét KQ thi THPT Quốc gia
7 Sư phạm Ngữ văn
(7140217 )
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*)
4. D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 130 Xét KQ thi THPT Quốc gia
8 Sư phạm Lịch sử
(7140218 )
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 60 Xét KQ thi THPT Quốc gia
9 Sư phạm Địa lí
(7140219 )
1. B00: Toán, Sinh học, Hóa học
2. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 60 Xét KQ thi THPT Quốc gia
10 Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học (Giáo dục hòa nhập)
(7140202 )
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa
2. D01: Toán, Ngữ văn, Anh
3. D08: 3. Toán, Sinh, Anh (*)
4: D10: Toán, Địa, Anh (*)
 240 Xét KQ thi THPT Quốc gia
11 Giáo dục Mầm non
(7140201 )
1. M06: Toán, Văn, Năng khiếu
2. M11: Văn, Anh, Năng khiếu (*)
 190 Xét KQ thi THPT QG + môn Năng khiếu
12 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(7140208 )
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*)
 60 - Xét KQ thi THPT QG
- Xét kết quả học cấp THPT
13 Giáo dục Công dân
(7140204 )
1.C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2.C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
3.C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD
 60 Xét KQ thi THPT QG
14 Sư phạm Âm nhạc
(7140221 )
1.N00: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Thẩm âm, Tiết tấu; Năng khiếu 2: Hát)
2.N01: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Thẩm âm, Tiết tấu; Năng khiếu 2: Nhạc cụ)
 60 Xét KQ thi THPT QG + môn Năng khiếu
15 Sư phạm Công nghệ
(7140246 )
1.A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2.A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3.B00: Toán, Sinh học, Hóa học
4.D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
 60 Xét KQ thi THPT QG
16 Sư phạm Khoa học tự nhiên
(7140247 )
1.A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2.A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3.B00: Toán, Sinh học, Hóa học
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
 60 Xét KQ thi THPT QG
17 Giáo dục pháp luật
(7140248 )
1.C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2.C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
3.C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD
 60 Xét KQ thi THPT QG
18 Sư phạm Lịch sử - Địa lý
(mở thí điểm )
1.C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2.C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
3.C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD
 120 Xét KQ thi THPT QG
Tổng Ngành TS: 18 Tổng chỉ tiêu: 1745

II. HỆ CỬ NHÂN

Học phí thu theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ và Quy định số 1072/ QĐ-ĐHH ngày 1/9/2016 của Đại học Huế
TT Tên ngành
(Mã ngành)
Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
dự kiến
Các PTXT
1 Hệ thống thông tin
(7480104 )
1.A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2.A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 60 - Xét KQ thi THPT QG
- Xét kết quả học cấp THPT
2 Tâm lý học giáo dục
(7310403 )
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
3. B00: Toán, Sinh học, Hóa học
 60 - Xét KQ thi THPT QG
- Xét kết quả học cấp THPT
Tổng Ngành TS: 2 Tổng chỉ tiêu: 120

III. HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

TT Tên ngành
(Mã ngành)
Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
dự kiến
Các PTXT
1 Vật lý tiên tiến
(T140211 )
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 30 Xét KQ thi THPT QG
2 Chương trình kỹ sư INSA
(Kỹ sư INSA )
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Lý, Tiếng Pháp
 20 xét KQ thi THPT QG 2019
Tổng Ngành TS: 2 Tổng chỉ tiêu: 50
Lưu ý: (*) là những tổ hợp môn mới của ngành.

Các thông tin quan trọng về kỳ thi ĐH 2019

Để nắm rõ hơn các thông tin quan trọng, học sinh/phụ huynh nên liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh 2019
  Số 34 Lê Lợi - Tp Huế   (0234).282.4243   0234.3619.777
  tuyensinh@dhsphue.edu.vn   http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn    facebook.com/dhsphue
Ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 thế nào cho đúng?

Từ hôm nay 1-4 đến 20-4, học sinh lớp 12 sẽ chính thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học năm 2019.

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính qui năm 2019

Dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (theo phương thức học bạ)

7 mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nhớ sau khi thi THPT quốc gia

Sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2019, thí sinh cần nhớ các mốc thời gian quan trọng như công bố điểm thi, phúc khảo bài t

Giới thiệu tổng quan về DHS

(Mã trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế là: DHS)
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
Tổng quan

- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

-  Ký hiệu trường:     DHS

Trường ĐHSP là ngôi trường có truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển; được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là 1 trong 7 trường sư phạm trọng điểm quốc gia. Ngày nay, Trường đã trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

Môi trường học tập

-  Sinh viên được học tập tại thành phố Huế, trong môi trường an toàn, hiếu khách và chi phí học tập thấp;

- Cơ sở vật chất hiện đại và đáp ứng nhu cầu học tập cho người học.

- Đội ngũ cán bộ giảng viên của trường có thái độ thân thiện, tinh thần trách nhiệm và có trình độ chuyên môn cao (51% giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên).
 

Hỗ trợ sinh viên

- Ngoài nguồn học bổng từ ngân sách; Hằng năm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế còn nhận hằng trăm suất học bổng huy động từ nguồn tài trợ của các tập thể, cá nhân, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

- Sinh viên được hỗ trợ tham gia các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, thư viện và tham gia nhiều CLB do Đoàn Thanh niên, Hội SV trường tổ chức.

 

Thủ tục nhập học và đón tân sinh viên tại trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế (DHS)

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sẽ tiếp nhận tân sinh viên năm thứ nhất khóa 2019-2023 vào nhập học. Nhằm giúp tân sinh viên và phụ huynh có trãi nghiệm và ấn tượng tốt trong ngày đầu tiên nhập học, sớm hòa đồng trong môi trường học tập, rèn luyện mới, Nhà trường sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ, đón tiếp tân sinh viên theo kế hoạch như sau:

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?