Cao học

Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 của Đại học Huế

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế; Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 (thi tuyển sinh vào tháng 4 năm 2018) , riêng trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có các Ngành, như sau:

 

A. Tuyển sinh tại Đại học Huế (TP Huế):

 1. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),
 2. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111),
 3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111),
 4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111),
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111),
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),
 10. Lý luận văn học (mã số: 8220120),
 11. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),
 12. Văn học nước ngoài (mã số: 8220242)
 13. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011),
 14. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913),
 15. Tâm lý học (mã số: 8310401),
 16. Địa lý học (mã số: 8310501),
 17. Động vật học (mã số: 8420103),
 18. Thực vật học (mã số: 8420111),
 19. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103),
 20. Hoá vô cơ (mã số: 8440113),
 21. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114),
 22. Hoá phân tích (mã số: 8440118),
 23. Hoá lý thuyết và hoá lý (mã số: 8440119),
 24. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217),
 25. Toán giải tích (mã số: 8460102),
 26. Đại số và lý thuyết số (mã số: 8460104),
 27. Hình học và tôpô (mã số: 8460105).

B. Tuyển sinh tại các địa phương:

Thí sinh dự thi một số chuyên ngành có thể chọn địa điểm dự thi tại các địa phương, cụ thể như sau:

1. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), gồm các chuyên ngành:

1.Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số:8440103),

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (mã số: 8140111),

3. Địa lý tự nhiên (mã số:8440217),

4. Động vật học (mã số: 8420103),

5. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt (mã số: 8440111),

6. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8440111).

7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8440111).

2. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),

2. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),

3. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Cửu  Long (tỉnh Vĩnh Long), gồm các chuyên ngành:

1. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),

3. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),

4. Lịch sử thế giới (mã số: 8220311).

 

Thông tin chi tiết và các Ngành khác (thuộc các trường thành viên của Đại học Huế), xem ở file đính kèm: Tuyển sinh cao học lần 1, năm 2018

admin cập nhật lúc: 2018-01-30 3:04:05 PM

1
Bạn cần hỗ trợ?