Hệ Cử nhân

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2019

1. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Tổ hợp môn:
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
3. B00: Toán, Sinh học, Hóa học
Chỉ tiêu tuyển:
50
ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2019

2. Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Mã Ngành: 7140208
Tổ hợp môn:
1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*)
Chỉ tiêu tuyển:
50
ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2019

3. Hệ thống thông tin

Mã Ngành: 7480104
Tổ hợp môn:
1.A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2.A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Chỉ tiêu tuyển:
50

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?