Cử nhân

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2018

1. Cử nhân Tâm lý giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Tổ hợp môn

1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Chỉ tiêu tuyển: 50

Chi tiết

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2018

2. Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Mã Ngành: 7140208
Tổ hợp môn

1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2. C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)
3. C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*)
Chỉ tiêu tuyển: 50

Chi tiết

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2018

3. Cử nhân Vật lý tiên tiến

Mã Ngành: T140211
Tổ hợp môn

1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học (Môn chính: Vật lí, hệ số 2)
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Môn chính: Vật lí, hệ số 2)
Chỉ tiêu tuyển: 30

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?