Hệ Cử nhân

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Mã tổ hợp: B00, C00, C20, D01
Chỉ tiêu tuyển:
150
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Hệ thống thông tin

Mã Ngành: 7480104
Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D90
Chỉ tiêu tuyển:
80
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS