Liên kết quốc tế

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2018

1. Chương trình kỹ sư INSA

Mã Ngành: Kỹ sư INSA
Tổ hợp môn

1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Lý, Tiếng Pháp
Chỉ tiêu tuyển: 16

Chi tiết

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2018

2. Chương trình CNTT Winona

Mã Ngành: CNTT Winona
Tổ hợp môn

Toán + 02 môn tự chọn khác trong các môn: Lý, Hóa, Sinh, Anh văn
Chỉ tiêu tuyển: 15

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?