Hệ liên kết quốc tế

ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2019

1. Vật lý tiên tiến

Mã Ngành: T140211
Tổ hợp môn:
1. A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm Huế tuyển sinh 2019

2. Chương trình kỹ sư INSA

Mã Ngành: Kỹ sư INSA
Tổ hợp môn:
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Lý, Tiếng Pháp
Chỉ tiêu tuyển:
20

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?