Đội ngũ cán bộ

Tổ chức bộ máy của DHS

TỔ CHỨC BỘ MÁY
Trường hiện có:
- 12 Khoa (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý và Giáo dục, Tin học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non)
- 06 Phòng chức năng (Tổ chức và Hành chính, Kế hoạch và Tài chính, Đào tạo đại học và Công tác Sinh viên, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng Giáo dục)
- 04 Trung tâm: TT Thư viện và Tri thức số, TT Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Trung tâm Phát triển năng lực sư phạm, Trung tâm Khởi nghiệp và Truyền thông.
 
Sơ đồ tổ chức của Trường ĐHSP, ĐHH
 
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO
A. Đào tạo đại học (năm học 2022 - 2023) :   
  I.   Hệ Đại học chính quy: 5.149
B Đào tạo sau đại học
  I.  Cao học: 1.832 học viên
  II. Nghiên cứu sinh: 40 NCS
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
    Tính đến tháng 09/2023,Trường có 348 viên chức, người lao động, trong đó có 204 giảng viên (với 03 giáo sư, 35 phó giáo sư, 102 tiến sĩ, 62 thạc sĩ, 02 cử nhân). Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 67,31%, tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học trên 99.02%.

 

 

 

 

 

admin Update: 2024-06-04 9:29:21 AM, Theo: DHS


CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS