CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D78

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Địa lý

Mã Ngành: 7140219
Mã tổ hợp: C00, C20, D15, D78
Chỉ tiêu tuyển:
38
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Lịch sử

Mã Ngành: 7140218
Mã tổ hợp: C00, C19, D14, D78
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã Ngành: 7140249
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D78
Chỉ tiêu tuyển:
180
(Có 3 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS