CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP A02

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Vật lý

Mã Ngành: 7140211
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
78
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Vật lý học (Đào tạo theo chương trình tiên tiến)

Mã Ngành: T140211
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Hệ thống thông tin

Mã Ngành: 7480104
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
80
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Sư phạm Công nghệ

Mã Ngành: 7140246
Mã tổ hợp: A00, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
47
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140209TA
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
(Có 5 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS