CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP A02

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Vật lý

Mã Ngành: 7140211
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Công nghệ

Mã Ngành: 7140246
Mã tổ hợp: A00, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
60
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS