CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP B02

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Sinh học

Mã Ngành: 7140213
Mã tổ hợp: B00, B02, B04, D90
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Sinh học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140213TA
Mã tổ hợp: B00, B02, D08, D90
Chỉ tiêu tuyển:
0
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS