CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP B04

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Sinh học

Mã Ngành: 7140213
Mã tổ hợp: B00, B02, B04, D90
Chỉ tiêu tuyển:
60
(Có 1 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS