CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D08

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Giáo dục Tiểu học

Mã Ngành: 7140202
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
280
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Sinh học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140213TA
Mã tổ hợp: B00, B02, D08, D90
Chỉ tiêu tuyển:
0
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140202TA
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
0
(Có 3 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS