Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1187835132 Trần Thị Hương Giang10/04/200271402021Học bạ29.85
2187834238 Lương Thị Minh Tâm21/01/200271402021Học bạ29.85
3187904571 VY THỊ NHUNG28/03/200371402023THPT29.75
4187835127 Phí Thị Lan Anh28/11/200271402021Học bạ28.85
5187786971 Lữ Thanh Nhàn02/03/200271402021Học bạ28.55
6233319787 Y Tháo26/06/200271402021THPT28.5
7042303004749 NGUYỄN THỊ TÂM03/04/200371402021THPT28.5
8187667791 Vy Thị Bảo Nga25/11/200271402022Học bạ28.45
9187835200 Lữ Thị Giang20/11/200271402021Học bạ28.25
10187835529 Lương Thị Thanh Nhàn14/04/200271402021THPT28.25
11206174026 Alăng Thị Tóp07/01/200271402021THPT28
12187882971 NGUYỄN THỊ TRÂM28/07/200371402021THPT28
13184451506 LÊ TỐ NHƯ13/08/200271402021THPT28
14184482711 NGUYỄN THỊ THU HIỀN20/03/200371402021THPT28
15184427420 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG13/04/200371402021THPT28
16197474338 HỒ LA THỊ TRƯỜNG30/12/200271402021THPT27.75
17242005151 H Buô Niê19/03/200271402021THPT27.75
18184410547 Nguyễn Ngọc Diệp30/07/200271402021Học bạ27.55
19192220492 Tà Rương Thị Diệu Liên04/02/200271402021Học bạ27.55
20197425501 Hồ Thị Phương01/01/200271402021Học bạ27.55
21191921241 Hồ Dương Thu Trà06/11/200271402021Học bạ27.55
22191921241 Hồ Dương Thu Trà06/11/200271402021THPT27.5
23187835056 VANG THỊ CHIẾN28/03/200371402021THPT27.5
24184418429 NGUYỄN THỊ HƯỜNG08/11/200371402021THPT27.5
25187835040 Lim Thị Phương Nhi27/04/200271402021Học bạ27.45
26191920927 Nguyễn Nguyên Nhật26/03/200271402021Học bạ27.45
27212498591 Đinh Thị Anh20/07/200271402021Học bạ27.35
28231329644 ĐINH THỊ TONG13/03/200371402021THPT27.33
29184470604 ĐÀO THỊ THU HẰNG12/12/200371402021THPT27.25
30042303002769 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN07/08/200371402022THPT27.25
31197426829 HỒ THỊ HÀ LOAN30/12/200371402021THPT27.25
32231422775 ĐẶNG THỊ NGỌC19/07/200371402022THPT27.25
33187786703 Vi Thị Tâm01/08/200271402021THPT27.25
34184444614 Trần Thị Quỳnh Nga10/04/200271402021THPT27.25
35184406552 Bùi Thị Thanh Mai17/10/200271402021THPT27.25
36197426838 Hồ Thị Hồng Nhung06/03/200271402021Học bạ27.15
37192218651 Hồ Thị Y A Na03/01/200271402022Học bạ27.05
38187835078 Lô Thị Như23/06/200271402022Học bạ27.05
39184445214 Nguyễn Thị Quỳnh19/05/200271402021THPT27
40044302002549 Trương Thị Thu Hằng05/06/200271402021THPT27
41192218628 Hồ Thị Lương15/01/200271402021THPT27
42192105403 Lê Ngọc Thanh Hương28/04/200271402021THPT27
43042303003361 TRẦN THỊ04/06/200371402021THPT27
44042303001384 NGÔ THỊ CẨM LY13/10/200371402021THPT27
45044303004619 ĐẬU THỊ THU HUYỀN04/03/200371402021THPT27
46044303000460 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN20/11/200371402021THPT27
47191927515 TRẦN NGỌC BÍCH LOAN05/11/200371402021THPT27
48212535102 PHẠM THỊ HUỆ10/03/200371402021THPT27
49036302005694 Phạm Khánh Chi15/12/200271402021Học bạ26.9
50192204118 Phan Hồ Thanh Tuyền14/07/200271402023Học bạ26.85

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS