Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1245459167 Thị Hậu04/08/20027140202TA2THPT28.25
2192218701 Lê Thị Trần Phương07/06/20027140202TA1Học bạ27.65
3245459167 Thị Hậu04/08/20027140202TA1Học bạ27.35
4187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1Học bạ27.25
5044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1Học bạ27.05
6184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA1Học bạ27.05
7184416040 Nguyễn Thị Huyền Trang18/11/20027140202TA6THPT26.5
8201860022 Võ Thị Như Yên12/04/20027140202TA1THPT25.5
9285785177 Lê Hồng Ngọc04/04/20027140202TA1Học bạ25.45
10044202000157 Trương Trung Hiếu07/06/20027140202TA2Học bạ24.95
11184458635 Dương Trà My20/01/20027140202TA1THPT24.75
12188020133 Nguyễn Thị Mỹ Anh09/10/20027140202TA1Học bạ24.65
13187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1THPT24.5
14184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA2THPT23.45
15044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1THPT23.35
16184459780 Phạm Thị Linh02/03/20027140202TA3THPT22.75
17187888008 Nguyễn Thị Phương02/11/20027140202TA2THPT22.6
18187892773 Ngô Thị Nhuần20/10/20027140202TA2THPT22.5
19197397093 Nguyễn Thị Phương28/05/20017140202TA2THPT22.15
20184459781 Nguyễn Thị Vân15/04/20027140202TA3THPT22.05
21201861105 Lê Thị Bích Trâm05/04/20027140202TA1THPT22
22233321825 Y Hằng02/03/20027140202TA1THPT22
23191691555 Hoàng Thị Mỹ Phương30/07/19907140202TA1THPT21.5
24184444671 Phạm Thúy Hiền11/08/20027140202TA3THPT21.25
25188020133 Nguyễn Thị Mỹ Anh09/10/20027140202TA3THPT21.05
26184430512 Phạm Đặng Phương Thảo13/09/20027140202TA1THPT20.8
27188003393 Phạm Thị Nguyệt15/09/20027140202TA2THPT20.25
28044302003342 Nguyễn Thị04/05/20027140202TA1THPT20
29201846602 Đặng Thị Hoàng Ny02/11/20027140202TA3THPT19.65
30191922626 Nguyễn Thị Hiếu Trinh22/05/20027140202TA1THPT19.35
31206054806 Briu Linh Phượng18/06/20027140202TA1THPT18.75
32206054676 Bhơ Nướch Thị Kim Yến07/08/20027140202TA1THPT18.75
33187964541 Nguyễn Thị Hương Ly15/10/20027140202TA2THPT18.75
34044302003061 Đặng Thị Lợi28/02/20027140202TA1THPT18.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS