Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1245459167 Thị Hậu04/08/20027140202TA2THPT28.25
2192218701 Lê Thị Trần Phương07/06/20027140202TA1Học bạ27.65
3245459167 Thị Hậu04/08/20027140202TA1Học bạ27.35
4042303003184 LÊ THANH NGA29/06/20037140202TA3THPT27.35
5187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1Học bạ27.25
6044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1Học bạ27.05
7184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA1Học bạ27.05
8042303002923 TÔ THỊ PHƯƠNG UYÊN16/05/20037140202TA1THPT26.75
9192109876 PHẠM YẾN NHI21/12/20037140202TA1THPT26.6
10040303008413 VŨ THỊ THANH HẢI06/01/20037140202TA4THPT26.55
11184416040 Nguyễn Thị Huyền Trang18/11/20027140202TA6THPT26.5
12192109562 HOÀNG HƯƠNG GIANG27/07/20037140202TA1THPT26.1
13042303003355 LƯƠNG THỊ NGỌC ANH24/01/20037140202TA6THPT26.05
14188036418 NGUYỄN THỊ MAI CHI04/10/20037140202TA8THPT25.75
15191928352 HOÀNG BẢO MINH THI02/08/20037140202TA1THPT25.75
16042303003461 TRỊNH KHÁNH VY18/06/20037140202TA3THPT25.5
17044303006744 HỒ TÂM ĐAN21/09/20037140202TA1THPT25.5
18201860022 Võ Thị Như Yên12/04/20027140202TA1THPT25.5
19285785177 Lê Hồng Ngọc04/04/20027140202TA1Học bạ25.45
20044303001865 NGUYỄN QUỲNH CHI10/06/20037140202TA2THPT25.45
21044303006275 PHẠM LÊ LINH TRANG24/02/20037140202TA3THPT25.3
22184458484 TRẦN THỊ NGỌC19/09/20037140202TA1THPT25.2
23044202000157 Trương Trung Hiếu07/06/20027140202TA2Học bạ24.95
24192035333 HỒ HOÀNG ANH THI19/02/20037140202TA2THPT24.9
25184458635 Dương Trà My20/01/20027140202TA1THPT24.75
26188020133 Nguyễn Thị Mỹ Anh09/10/20027140202TA1Học bạ24.65
27231379798 ĐOÀN THỊ MỘNG HƯƠNG27/01/20037140202TA2THPT24.65
28187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1THPT24.5
29184427229 LÊ THỊ HÀ GIANG26/08/20037140202TA3THPT24.15
30192142463 ĐÀM LÊ ĐỨC HẠNH18/10/20037140202TA3THPT23.9
31184492050 LÊ THỊ HIỀN THƯƠNG16/01/20037140202TA4THPT23.7
32184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA2THPT23.45
33044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1THPT23.35
34184459780 Phạm Thị Linh02/03/20027140202TA3THPT22.75
35206408490 DƯƠNG THỊ THU DUNG20/08/20037140202TA1THPT22.65
36197457858 PHAN TRẦN ANH THÙY28/11/20037140202TA2THPT22.6
37187888008 Nguyễn Thị Phương02/11/20027140202TA2THPT22.6
38187892773 Ngô Thị Nhuần20/10/20027140202TA2THPT22.5
39188053187 NGUYỄN THỊ TRANG01/03/20037140202TA1THPT22.5
40197472021 VÕ THỊ HIỀN17/09/20037140202TA1THPT22.25
41197471548 VÕ THỊ THU THẢO15/06/20017140202TA2THPT22.25
42197397093 Nguyễn Thị Phương28/05/20017140202TA2THPT22.15
43184448222 NGUYỄN TRẦN LÂM OANH15/08/20037140202TA1THPT22.1
44184440608 LÊ MỸ DUYÊN05/11/20037140202TA7THPT22.1
45192037915 DƯƠNG THỊ NHƯ Ý11/10/20037140202TA2THPT22.1
46184459781 Nguyễn Thị Vân15/04/20027140202TA3THPT22.05
47201861105 Lê Thị Bích Trâm05/04/20027140202TA1THPT22
48233321825 Y Hằng02/03/20027140202TA1THPT22
49187992679 PHẠM THỊ ANH TRÂM21/05/20037140202TA2THPT21.95
50184476002 VÕ THỊ HUYỀN TRANG04/01/20037140202TA2THPT21.95

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS