Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1197471156 Hồ Thị Hiệp17/11/200271402051THPT27.5
2206054870 Alăng Ngọc18/06/200271402051THPT27.25
3231459228 ĐINH THỊ NHANG20/11/200371402051THPT27
4040910380 VÀNG A29/09/200371402052THPT27
5026303004419 LÊ THỊ LƯƠNG25/03/200371402052THPT26.5
6038203020779 LÊ VĂN HỒNG17/12/200371402052THPT26.25
7206168231 Hồ Xuân Ánh12/07/200271402051THPT26.25
8197426428 HỒ VĂN KÁCH16/04/200371402051THPT25.75
9206346480 HỒ THỊ THỦY18/01/200371402052THPT25.5
10192218534 TRẦN NGỌC TUẤN GIỚI16/03/200371402051THPT25.25
11184451218 Nguyễn Thị Vân Anh14/01/200271402051THPT25.25
12206054302 Tơngôn Xân04/10/200271402051THPT25
13241867138 H' Ya Li - B'Yă05/04/200271402051THPT25
14187980768 NGUYỄN THỊ21/04/200371402051THPT25
15197457188 HỒ LÊ PHÚC HƯNG09/12/200371402051THPT25
16206165338 Lê Thị Mỹ18/04/200271402051THPT24.75
17206054174 Coor Sương28/05/200271402051THPT24.75
18040910540 GIÀNG A BÌNH03/08/200371402051THPT24.5
19197426498 HỒ THỊ BĂNG10/12/200371402051THPT24.25
20264573034 Nguyễn Thị Quế Hương02/10/200271402052THPT24.25
21206343172 Đinh Thị Thu17/02/200271402051THPT24.25
22206173746 Alăng Hưng06/07/200271402051THPT24.25
23201805695 Nguyễn Lê Đình Việt Anh23/07/200271402051THPT23.75
24245459164 Điểu Đặng Ngọc Tiến19/10/200171402051THPT23.75
25197472174 HỒ THỊ LAI01/12/200371402051THPT23.75
26046203000571 NGUYỄN QUANG VỮNG05/11/200371402051THPT23.75
27197424319 Hồ Thị Cưởi07/04/200171402051THPT23.5
28212516132 Phạm Thị Thảo12/09/200271402051THPT23.5
29285718889 Lê Thành Chương26/06/200271402052THPT23.25
30206173874 BHLING BỨC11/11/200171402052THPT23.25
31206173946 ALĂNG NÁCH23/10/200271402051THPT23
32212541759 BẾ NGUYÊN22/12/200371402053THPT23
33206169455 Nguyễn Thị Thu Huyền23/04/200271402051THPT23
34197426843 Hồ Thị San20/11/200271402051THPT22.75
35197427753 HỒ THỊ CẨM VINH16/10/200371402052THPT22.75
36MI3400706035 HỒ THỊ THỦY01/01/200371402051THPT22.75
37231399978 CHGĂNG14/07/200371402051THPT22.75
38192218953 HỒ THỊ HỒNG NGÂN17/01/200371402051THPT22.25
39231349776 GOACH02/02/200371402051THPT22.25
40187916931 Hoàng Thị Tú Anh14/01/200271402052THPT22.25
41192078706 Ma Thị Nữ12/08/200271402051THPT22.25
42231399842 BLẼNG25/04/200371402051THPT22.08
43011203000829 NGUYỄN THẾ ANH01/08/200371402052THPT22
44197481665 Nguyễn Thị Yến Hồng10/04/200271402051THPT22
45197396895 NGUYỄN HỮU PHÙNG21/09/200371402052THPT21.75
46051166741 Mùa A Chang12/08/200271402051THPT21.5
47233364666 Y - Trang17/03/200271402051THPT21.5
48042303000332 BÙI THỊ THU TRANG20/08/200371402051THPT21.25
49206039958 Hồ Thị Hằng01/05/200271402051THPT21
50233322732 Y Bích Liễu22/10/200271402052THPT20.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS